Informacja Prawna

Ta informacja prawna reguluje korzystanie z usług portalu internetowego (zwanego dalej stroną internetową) https://www.neweducationforum.com

Centrum Edukacji Innowacyjnej z siedzibą przy ul. Bruna 28/38, 02-538 Warszawa, Polska i ID 551051, jako właściciel strony internetowej, udostępnia ten portal użytkownikom Internetu w celu dostarczania informacji na temat usług i działań związanych z "Forum Nowej Edukacji (NEF)" . W tym celu dane identyfikacyjne i kontaktowe wszystkich partnerów projektu, którzy mogą operować zamiennie za pośrednictwem tego portalu, w zależności od rodzaju usługi, są zawarte poniżej:

 

Center for Innovative Education

ul. Bruna 28/38, 02-538 Warsaw, Poland

Identification number: 551051

Contact: 0048 516 239 997 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Gobierno de Cantabria

C/ Vargas 53 – Santander 39010 Cantabria, Spain

Identification number: 53933002B

Contact: 34 942 207 394 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Limerick Institute of Technology

Moylish Park, Limerick, Ireland

Identification number: 0000029900

Contact: 353 504 28114 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Femxa Formación, S.L.U.
c/San Roque nº 57-61 Bajo, 36204 – Vigo (Pontevedra - España) 
CIF: B36338051
Contacto: (+34) 986 493 464 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

University Court of the University of Edinburgh
Holyrood Road Edinburgh Scotland EH8 8AQ, United Kingdom
Identification number: SC005336
Contact: 0044 131 650 9795 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Warunki strony internetowej:

Warunki te regulują korzystanie ze strony internetowej https://www.neweducationforum.com, którą Centrum Innowacyjnej Edukacji udostępnia użytkownikom Internetu. Dostęp do strony internetowej przez użytkowników jest bezpłatny i bezpłatny.

Korzystanie ze strony internetowej zapewnia jej status użytkownika i zakłada pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej informacji prawnej w opublikowanej wersji, w której również dostęp do strony internetowej jest możliwy. jako naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

Centrum Innowacyjnej Edukacji zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do swojej strony internetowej, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych ogólnych postanowień, a także tym, które mogą mieć zastosowanie.

Zarówno strony tej witryny, jak i powiązane sieci społecznościowe mogą zawierać artykuły, wiadomości, komentarze lub oceny dotyczące różnych tematów, które Centrum Innowacyjnej Edukacji może uznać za interesujące i których treść odzwierciedla jedynie opinię lub kryteria jej autorów.

 

Modyfikacje zawartości strony i przerw w dostępie:

Centrum Innowacyjnej Edukacji zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, modyfikacji i aktualizacji usług i informacji zawartych na stronie internetowej.

Centrum Innowacyjnej Edukacji nie gwarantuje dostępności i ciągłości funkcjonowania swojej strony internetowej i / lub jej usług lub treści ani nie jest trwale aktualizowane. Jednakże, gdy jest to racjonalnie możliwe, zostanie uprzednio ostrzeżony o przerwach w działaniu strony internetowej i oferowanych w niej usług. W tym kontekście Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku dostępności lub ciągłości działania strony internetowej i usług oferowanych za jej pośrednictwem.

 

Zrzeczenie się:

Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub przeznaczenie podane przez użytkowników informacji dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej lub którejkolwiek z jej usług, ani komentarzy, opinii i pomysłów, które są rozpowszechniane z sieci społecznościowych, w których Centrum Innowacyjnej Edukacji ma profil lub inne narzędzia uczestniczące udostępniane użytkownikom. W tym sensie Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane, na przykład, ale nie wyłącznie, komentarze, sieci społecznościowe lub inne środki umożliwiające stronom trzecim publikowanie treści niezależnie na stronie internetowej.

Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wystąpić w systemie komputerowym użytkownika (zarówno sprzętu, oprogramowania), jak i w dokumentach w nim przechowywanych z powodu dostępu użytkownika do tej strony internetowej, z powodu wirusy komputerowe, awarie lub przyczyny wykraczające poza Centrum Innowacyjnej Edukacji. Nie będzie również odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawartych na stronie internetowej, a także za brak prawdziwości lub dokładności treści.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za rzeczywistość wszystkich danych przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej lub powiązanych sieci społecznościowych, zobowiązując się do dokładnego i poufnego korzystania z kluczy, które mogą być udostępniane przez Centrum Innowacyjnej Edukacji w celu uzyskania dostępu do usług. W związku z tym użytkownicy są odpowiedzialni za właściwe przechowywanie i poufność wszelkich identyfikatorów i / lub haseł dostarczanych im przez Centrum Innowacyjnej Edukacji i są zobowiązani do nieprzyznania ich wykorzystania stronom trzecim lub do umożliwienia ich dostępu osobom trzecim. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Centrum Innowacyjnej Edukacji o wszelkich incydentach, które mogą prowadzić do niewłaściwego wykorzystania przekazanych identyfikatorów (kradzieży, utraty ...) w celu kontynuacji jego anulowania. Chociaż takie zdarzenia nie są zgłaszane, Centrum Innowacyjnej Edukacji zostanie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z niewłaściwego wykorzystania identyfikatorów lub haseł przez nieuprawnione osoby trzecie.

Ta strona internetowa może ułatwiać dostęp, za pośrednictwem łączy, do innych stron internetowych, które mogą być interesujące dla użytkowników, wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania zasobów przez Internet, to jest wyłącznie w celach informacyjnych, bez żadnych sugestii, zaproszenia. lub zalecenie na ich temat. Strony zarządzane przez strony trzecie nie należą do Centrum Innowacyjnej Edukacji ani nie przeglądają jego zawartości, więc nie są odpowiedzialne za jakość, dokładność lub prawdziwość tego samego lub działanie strony z linkami, ani za ewentualne szkody mogą wyniknąć. z ich dostępu lub użycia.

 

Ogólne warunki korzystania z sieci społecznościowych i innych narzędzi współpracy:

Udział w sieciach społecznościowych, do których ta strona jest połączona lub w jakiejkolwiek innej oferowanej przez nią usłudze, oznacza pełne i niezarezerwowane przestrzeganie niniejszych Warunków, zastrzegając właściciela do odmowy lub cofnięcia dostępu do nich z własnej inicjatywy lub strony trzeciej. , bez konieczności uprzedniego powiadomienia, dla użytkowników, którzy nie przestrzegają ich. Serwisy społecznościowe i inne serwisy mają być bezpłatnym cyfrowym narzędziem, które Centrum Innowacyjnej Edukacji udostępnia odwiedzającym stronę internetową w celu rozpowszechniania informacji związanych z działalnością FORUM NOWYCH EDUKACJI (NEF).

Podobnie wszelkie obraźliwe, brutalne, dyskryminujące lub mogące zakłócić normalne funkcjonowanie tych narzędzi zostaną usunięte. Publikowanie promocji i linków do ofert handlowych, a także gromadzenie danych do celów reklamowych jest zabronione. Jeśli użytkownik jest dotknięty nielegalnymi działaniami lub narusza te warunki lub wykrywa niewłaściwe użycie cyfrowych narzędzi internetowych przez innych użytkowników, możesz poinformować Centrum Innowacyjnej Edukacji za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., aby mógł moderować lub eliminować je . W każdym razie Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników, którzy wyrażają jedynie opinię autora. Zgodnie z przepisami o ochronie danych, przed rozpowszechnieniem tych danych osobowych na rzecz osób trzecich, w szczególności informacji fotograficznych lub audiowizualnych, należy uzyskać zgodę posiadaczy, powstrzymując się od umieszczenia przekazanych informacji w inny sposób. W każdym przypadku zaleca się, aby użytkownicy zachowywali szczególną ostrożność podczas publikowania takich treści, aby nie narażać prywatności i prywatności ludzi w ich środowisku na ryzyko, a także nie publikować fizycznych informacji kontaktowych, które pozwalają każdemu o tym wiedzieć, mieszka, gdzie pracuje lub uczy się codziennie, lub w miejscach spędzania czasu wolnego, w których zwykle uczestniczy. Ponadto użytkownicy muszą używać i publikować wyłącznie treści dotyczące tych, którzy mają wystarczające prawa własności intelektualnej.

 

Własność intelektualna i przemysłowa:

Wszystkie treści dostępne na stronie internetowej (teksty, grafika, wideo, obrazy, logo, ikony, klipy audio, kompilacje danych i oprogramowania, znaki towarowe, nazwy handlowe itp.) Są własnością Centrum Innowacyjnej Edukacji i są chronione prawem Własność intelektualna i przemysłowa, której zwielokrotnianie i / lub publikacja, całkowita lub częściowa strona internetowa, przetwarzanie komputerowe, dystrybucja, komunikacja publiczna, modyfikacja lub transformacja bez uprzedniej zgody jest dozwolona i na piśmie od osób odpowiedzialnych na stronie internetowej. W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i nawigacja użytkownika oznacza zrzeczenie się, przeniesienie, licencję lub całkowite lub częściowe przekazanie wspomnianych praw przez Centrum Innowacyjnej Edukacji. Materiały dostarczone za ich pośrednictwem mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, zabronione jest ich używanie do celów komercyjnych lub do działań niezgodnych z prawem.

Dozwolone są wyłącznie linki na głównych stronach internetowych i zabronione są wszelkie praktyki, które prowadzą do błędów związanych z pochodzeniem treści. W każdym przypadku łącza te muszą spełniać następujące warunki:

 • Utworzenie linku nie będzie oznaczać żadnego rodzaju umowy, kontraktu, sponsoringu lub rekomendacji przez Centrum Innowacyjnego Edukacji strony, która tworzy link. nie będą one oznaczały żadnego związku ani współpracy z powiązanym podmiotem, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 • Strona internetowa, na której utworzone jest hiperłącze, nie zawiera informacji o treściach, które są nielegalne, dyskryminujące, sprzeczne z powszechnie przyjętymi zasadami etycznymi lub próbą przeciwdziałania porządkowi publicznemu, ani nie zawierają treści sprzecznych z jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji może zażądać usunięcia linku do tej witryny bez konieczności zgłaszania jakichkolwiek przyczyn. W takim przypadku strona, która utworzyła link, musi zostać natychmiast usunięta, gdy tylko otrzyma odpowiednie powiadomienie.
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji nie jest w żaden sposób odpowiedzialne ani nie gwarantuje jakości, dokładności, niezawodności, poprawności lub moralności treści lub usług, które może zaoferować utworzenie hiperłącza. Użytkownik ponosi na własną odpowiedzialność konsekwencje, szkody lub działania, które mogą wyniknąć z dostępu do strony hiperłącza.
 • Strona internetowa, na której utworzone jest hiperłącze, nie może zawierać znaku towarowego, nazwy, logo, sloganu ani innych charakterystycznych znaków należących do Centrum Innowacyjnej Edukacji, z wyjątkiem znaków, które są częścią tego samego hiperłącza.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony w sposób sumienny, prawidłowy i zgodny z prawem i zobowiązuje się powstrzymać się od:

 • Realizacja "framings" lub wykorzystanie przez strony trzecie jakichkolwiek innych mechanizmów, które zmieniają projekt, oryginalną konfigurację lub zawartość sieci.
 • Usuwanie, omijanie lub manipulowanie danymi rejestracyjnymi, znakami towarowymi i innymi danymi identyfikującymi prawa Centrum Edukacji Innowacyjnej, włączone do treści i / lub usług oferowanych w Internecie, a także techniczne urządzenia zabezpieczające lub mechanizm informacyjny, który może je zawierać .
 • Skorzystaj z treści i informacji Centrum Edukacji Innowacyjnej uzyskanych za pośrednictwem jego witryny internetowej, aby wysyłać reklamy, wiadomości do sprzedaży bezpośredniej lub w innym celu komercyjnym lub niezamawianych wiadomości skierowanych do wielu osób.
 • Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystuj zawartość w sposób, w celach lub skutkach sprzecznych z prawem, moralnością i ogólnie akceptowanych dobrych zwyczajów lub porządku publicznego.
 • Wykorzystywać, powielać, kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji publicznej, przekształcać lub przeprowadzać podobne lub analogiczne działania w treści stron internetowych i linkowanych bez uprzedniej wyraźnej zgody Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Centrum Innowacyjnej Edukacji zezwala na całkowitą lub częściową reprodukcję tekstów i treści udostępnianych w Internecie, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Integralność zawartości, dokumentów lub grafiki jest zachowana.
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji jest wyraźnie wymieniane jako źródło i pochodzenie tych.
 • Cel i cel takiego wykorzystania jest zgodny z celami strony internetowej i / lub działalności Centrum Innowacyjnej Edukacji.
 • Nie ma tu zastosowania komercyjnego, jego dystrybucja, komunikacja publiczna, transformacja lub rekompilacja są wyraźnie zabronione.

Wszelkie inne zastosowania muszą być przekazywane i autoryzowane przez Centrum Innowacyjnej Edukacji, wcześniej i wyraźnie.

 

Ochrona danych osobowych i plików cookie:

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej będą traktowane zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności i polityką plików cookie.

 

Ustawodawstwo i jurysdykcja:

Pytania dotyczące korzystania z tej strony internetowej lub jej zawartości będą podlegały i interpretowane w każdym z jej skrajności, zgodnie z niniejszą notą prawną i prawodawstwem europejskim, przedkładając strony, w przypadku wszelkich kwestii spornych pochodzących z tego samego do wyłącznej jurysdykcji i jurysdykcji sądów hiszpańskich, irlandzkich lub polskich, z wyjątkiem przypadków, w których nie jest to prawnie dozwolone, z wyraźnym zrzeczeniem się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.