XIV New Education Forum

Wzmacnianie kompetencji przekrojowych

10 Grudnia 2019 - Bruksela, Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny

Rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles, Belgium

 

Już po raz czternasty zapraszamy do wzięcia udziału w New Education Forum w Parlamencie Europejskim. W tym roku konferencja odbędzie się 10 grudnia. Będzie szansą dla zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych mających na celu wzmacnianie kompetencji transwersalnych młodzieży. Poznamy wyniki modelu FOLM From Outdoors to Labour Market skierowanego do młodzieży niepracującej, niestudiującej ani nieszkolącej się. Nasi międzynarodowi eksperci omówią wiele przykładów sprawdzonych działań, które pomagają młodym ludziom uzyskać cenne wykształcenie i wejście w dorosłość.


 

Do kogo jest skierowane Forum Nowej Edukacji?

Do pracowników, specjalistów i ludzi zainteresowanych tematyką edukacji i rynku pracy w:

  1. Samorządach
  2. Firmach
  3. Oświacie
  4. Instytucjach akademickich

 

 

NEF Bruksela agenda

 

Formularz Rejestracyjny

Write your name

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Write a valid email

Invalid Input

Invalid Input

Captcha Cover the anti-spam field to verify that you are a human

Please accept the privacy policy

Invalid Input