Od momentu założenia w 2015 NEF ma następujące cele:

  • Promowanie kompetencji przekrojowych jako niezbędnych zasobów pracy.
  • Promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego jako skutecznego sposobu wspierania rynku pracy i zwiększania prestiżu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez przeciwdziałanie uprzedzeniom i wykluczeniom.
  • Szukanie innowacyjnych ścieżek nauczania angażujących grupy w niekorzystnej sytuacji, w szczególności młodzieży NEET.
  • Budowanie pomostów między regionami UE i instytucjami europejskimi w zakresie powyższych 3 tematów.

NEF osiąga te cele poprzez swoje Regionalne Spotkania i coroczne Forum Nowej Edukacji w brukselskim Parlamencie Europejskim, które odbywa się każdego listopada każdego roku.

Poza tym NEF organizuje spotkania w całej UE w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do dobrych praktyk i wzmocnienia swojej sieci.