Co to jest?

Forum Nowej Edukacji jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, uczenia się i rynku pracy. NEF działa na poziomie europejskim i ma przedstawicieli miast i regionów, instytucji akademickich, firm i przedsiębiorstw.