NEF Warszawa 2022

Zarezerwuj 26 maja 2022!
Od 9:00 do 16:00 różni eksperci wyjaśnią, jak wzmocnić kształcenie zawodowe w kontekście kryzysu.

 

O

NEF Warszawa 2022
New Education Forum Warszawa skupi się na sytuacji kryzysowej związanej z wojną na Ukrainie. Tak duża liczba uchodźców, która obecnie przebywa w Polsce, oznacza ogromne wyzwania dla systemu edukacji i rynku pracy: zajmiemy się tymi wyzwaniami, skupiając się na trzech głównych tematach:
1
umiejętności miękkie i oczekiwania pracodawców a możliwości kształcenia,
2
szkoła w sytuacji kryzysowej oraz
3
atrakcyjne uczenie się: narzędzia cyfrowe i gamifikacyjne w praktyce.

Konferencja będzie odbywała się w języku angielskim, tłumaczona symultanicznie na język polski.

 

Schedule

9.00 – 9.30 CET
Rejestracja
9.40 – 10.00 CET
Powitanie
Otwarcie
Prof. Jerzy BUZEK
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Joanna BOCHNIARZ
Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji
10.00 – 11.30 CET
Szkoła w sytuacjach kryzysowych: wspieranie kompetencji miękkich wychowawców, uczniów i rodziców. Rynek pracy a umiejętności miękkie w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy.
Rola szkoły w kryzysie uchodźczym. Wyzwania nauczycieli, codzienne funkcjonowanie szkoły w ekstremalnych warunkach. Zapobieganie trudnym sytuacjom, procesom adaptacyjnym, barierom językowym, odpowiedzialność wychowawców, uczniów i rodziców w procesie komunikacji. Przygotowanie nowych mieszkańców Polski do wejścia na krajowy rynek pracy.

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, CIE
Wanda ŁUCZAK
Dyrektorka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Fenia PISTOFIDOU
Edukatorka Dorosłych, Programme Manager, Schroniska dla Nieletnich bez Opieki, Dział Alternatywnych Zajęć Młodzieżowych, KEAN

Ulrike STOROST
Komisja Europejska, DG EAC, Specjalistka ds. Polityki, Szkoły i Wielojęzyczność

Agnieszka ZIELIŃSKA
Szefowa Polskiego Forum HR
11.30 – 12.00 CET
Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 CET
Rynek pracy: umiejętności miękkie, oczekiwania pracodawców a możliwości szkoły.
Zmieniający się rynek pracy i umiejętności miękkie, które szkoła powinna rozwijać. Rozbieżność między oczekiwaniami pracodawców a kompetencjami wynoszonymi ze szkoły: odpowiedzialność a wykonywanie poleceń, kreatywność a rozwiązywanie testów, współpraca w grupie a rozliczanie indywidualnych osiągnięć ucznia. Kompetencje miękkie (przekrojowe) są bardzo pożądane przez pracodawców, ale w ogłoszeniach rekrutacyjnych dla absolwentów VET dominują wymagania dotyczące kompetencji twardych + posiadanie doświadczenia, którego młody człowiek nie ma. Dlatego tak ważne jest angażowanie biznesu w działania edukacyjne: przyjmowanie uczniów i studentów na praktyki i staże, kontakt z ekspertami zawodu oraz możliwość praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy.

Moderacja: Dr Jule HILDMANN, Starszy Pracownik Naukowy, Uniwersytet Edynburski (UK)
Danuta JAZŁOWIECKA
Senatorka RP

Loukas ZAHILAS
Kierownik Departamentu VET i Kwalifikacji, Cedefop

Monika HACKEL
Kierowniczka Struktury i Porządku Kształcenia Zawodowego, BIBB

Dr hab. prof. UG Arnold KŁONCZYŃSKI
Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Gdański
13.30 – 14.30 CET
Lunch
14.30 – 16.00 CET
Atrakcyjność kształcenia zawodowego: Narzędzia cyfrowe i gamifikacyjne w szkole oraz przeszkody w ich wykorzystaniu.
Narzędzia zwiększające atrakcyjność kształcenia zawodowego oraz wspierające je projekty unijne. Pandemia Covid-19 stała się okazją do przyspieszenia procesów cyfryzacji w edukacji. Gamifikacja. Dobre praktyki z Europy.

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, CIE
Współmoderacja: Julia PLICHTA i Ida RYBKA, uczennice I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

Michael HORGAN
DG EMPL, Dział Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, Komisja Europejska

Barbara MICHALSKA
Dyrektorka Rynku Edukacyjnego, Microsoft Polska

Miriam LANZETTA
Project Manager i Konsultantka PMs, Lascó

María del Carmen LÓPEZ CRUZ
Dyrektorka Rozwoju Funduszy Europejskich, Grupo Femxa

Rafael RUIZ BADA
Koordynator Oddziaływania Terytorialnego i Transformacji w Fundacji Comillas, Rząd Kantabrii
16.00 – 16.15 CET
Zamknięcie NEF Warszawa: podsumowanie i rekomendacje.
Tomasz FRANKOWSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja CULT

Joanna BOCHNIARZ
Dyrektor Generalna, CIE

 

Partnerzy

NEF + Erasmus+ logo
CIE logo
Cantabria Government logo
Femxa logo
Edinburgh University logo
TUS logo

 

Bądź z nami w kontakcie

infoantimailspammer@ciedu.eu

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.