Wydarzenia nadchodzące

XIV New Education Forum Wzmacnianie kompetencji przekrojowych 10 Grudnia 2019 - Bruksela, Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny Rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles, Belgium New Education Forum od 2015 roku działa na poziomie europejskim. Przedstawiciele miast i regionów, instytucji akademickich, firm i przedsiębiorstw tworzą platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w dziedzinie innowacji edukacyjnych, uczenia się i rynku pracy. Każdego roku wielomiesięczne działania NEF podsumowywane są konferencją w Brukseli, na którą zapraszani są prelegenci będący wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach oraz wszyscy członkowie sieci NEF. Do tej pory prelegentami NEF było kilkudziesięciu ekspertów z całej Europy. Swoje wystąpienia w trakcie Forum mieli m.in.: Peter Higgins - Uniwersytet w Edynburgu, Brendan Burns i Jacek Krawczyk- Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny, Monsterrat Gomendio -OECD, Dana Carmen Bachmann - Komisja Europejska, Elen Doherty - General Teaching Council for Scotland, Uwe Combuchen - CEEMET. Tegoroczną konferencję otworzyli: Jerzy Buzek, który jest Ambasadorem NEF od chwili powstania; Jacek Krawczyk przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, na którego zaproszenie konferencja odbyła się EKES oraz Tomasz Frankowski, poseł do Europarlamentu, który wyraził chęć współpracy z New Education Forum w najbliższych latach. W tym roku skupiliśmy się na młodych ludziach, którzy powinni właśnie wchodzić na rynek pracy a bardzo często tego nie robią. Szukaliśmy rozwiązań, nowych modeli nauczania, sposobów zachęty i mobilizacji młodych ludzi. Forum Nowej Edukacji w Brukseli dało szansę pokazania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które wzmacniają kompetencje przekrojowe. Swoje metody i przykłady działań zaprezentowali m.in. przedstawiciele Miasta Poznań, Asociacion Amica z Hiszpanii, Centrum Innowacyjnej Edukacji - lider projektu FOLM oraz Lifelong Learning Platform skupiająca 42 organizacje z całej Europy działające na polu edukacji. Omówiono wiele przykładów sprawdzonych działań, które pomagają młodym ludziom uzyskać wykształcenie i wejście w dorosłość. Dowiedzieliśmy się również o wynikach modelu FOLM – From Outdoors to Labour Market (www.folmweb.com) skierowanego do młodzieży NEETs. O…
Z przyjemnością rozpoczynamy nasz nowy projekt NEF ADVANCED. Warsztaty: Jak korzystać z cyfrowych opowieści i gier aby skutecznie zmienić postawy. Październik 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. NEF ADVANCED został stworzony dla sieci NEF i jej otoczenia, aby zapewnić profesjonalne doradztwo, doświadczenie i pomysły w obszarach wskazanych przez członków sieci NEF jako kluczowe, znaczące i niezbędne dla dalszego, przyszłego rozwoju interesariuszy NEF w całej Europie.
Październik 2019. Więcej informacji wkrótce…