Wydarzenia nadchodzące

XIV New Education Forum Wzmacnianie kompetencji przekrojowych 10 Grudnia 2019 - Bruksela, Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny Rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles, Belgium Już po raz czternasty zapraszamy do wzięcia udziału w New Education Forum w Parlamencie Europejskim. W tym roku konferencja odbędzie się 10 grudnia. Będzie szansą dla zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych mających na celu wzmacnianie kompetencji transwersalnych młodzieży. Poznamy wyniki modelu FOLM From Outdoors to Labour Market skierowanego do młodzieży niepracującej, niestudiującej ani nieszkolącej się. Nasi międzynarodowi eksperci omówią wiele przykładów sprawdzonych działań, które pomagają młodym ludziom uzyskać cenne wykształcenie i wejście w dorosłość.
Z przyjemnością rozpoczynamy nasz nowy projekt NEF ADVANCED. Warsztaty: Jak korzystać z cyfrowych opowieści i gier aby skutecznie zmienić postawy. Październik 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. NEF ADVANCED został stworzony dla sieci NEF i jej otoczenia, aby zapewnić profesjonalne doradztwo, doświadczenie i pomysły w obszarach wskazanych przez członków sieci NEF jako kluczowe, znaczące i niezbędne dla dalszego, przyszłego rozwoju interesariuszy NEF w całej Europie.
Październik 2019. Więcej informacji wkrótce…