Wydarzenia poprzednie

Ze względu na panującą globalną pandemię COVID-19, Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) nie mogło zorganizować fizycznego wydarzenia w Brukseli i krajach uczestniczących w projekcie. Spotkanie zostało zorganizowane 10 grudnia 2020 roku w formie online, z udziałem wszystkich partnerów projektu FOLM, przedstawiciela Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, członków Parlamentu Europejskiego oraz niewielkiej liczby ekspertów i instytucji od lat współpracujących z NEF.
W dniu 1 grudnia , po raz pierwszy w historii New Education Forum, konferencja odbyła się w wersji online. Główna dyskusja toczyła się wokół Edukacji w Plenerze, jako kluczowego narzędzia rozwoju młodych ludzi.
16 października w Irlandii, zespół FOLM zorganizował konferencję New Education Forum online. Tematem konferencji było "Odkrywanie swojego lokalnego miejsca poprzez Edukację w Plenerze".
XIV New Education Forum Wzmacnianie kompetencji przekrojowych 10 Grudnia 2019 - Bruksela, Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny Rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles, Belgium New Education Forum od 2015 roku działa na poziomie europejskim. Przedstawiciele miast i regionów, instytucji akademickich, firm i przedsiębiorstw tworzą platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w dziedzinie innowacji edukacyjnych, uczenia się i rynku pracy. Każdego roku wielomiesięczne działania NEF podsumowywane są konferencją w Brukseli, na którą zapraszani są prelegenci będący wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach oraz wszyscy członkowie sieci NEF. Do tej pory prelegentami NEF było kilkudziesięciu ekspertów z całej Europy. Swoje wystąpienia w trakcie Forum mieli m.in.: Peter Higgins - Uniwersytet w Edynburgu, Brendan Burns i Jacek Krawczyk- Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny, Monsterrat Gomendio -OECD, Dana Carmen Bachmann - Komisja Europejska, Elen Doherty - General Teaching Council for Scotland, Uwe Combuchen - CEEMET. Tegoroczną konferencję otworzyli: Jerzy Buzek, który jest Ambasadorem NEF od chwili powstania; Jacek Krawczyk przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, na którego zaproszenie konferencja odbyła się EKES oraz Tomasz Frankowski, poseł do Europarlamentu, który wyraził chęć współpracy z New Education Forum w najbliższych latach. W tym roku skupiliśmy się na młodych ludziach, którzy powinni właśnie wchodzić na rynek pracy a bardzo często tego nie robią. Szukaliśmy rozwiązań, nowych modeli nauczania, sposobów zachęty i mobilizacji młodych ludzi. Forum Nowej Edukacji w Brukseli dało szansę pokazania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które wzmacniają kompetencje przekrojowe. Swoje metody i przykłady działań zaprezentowali m.in. przedstawiciele Miasta Poznań, Asociacion Amica z Hiszpanii, Centrum Innowacyjnej Edukacji - lider projektu FOLM oraz Lifelong Learning Platform skupiająca 42 organizacje z całej Europy działające na polu edukacji. Omówiono wiele przykładów sprawdzonych działań, które pomagają młodym ludziom uzyskać wykształcenie i wejście w dorosłość. Dowiedzieliśmy się również o wynikach modelu FOLM – From Outdoors to Labour Market (www.folmweb.com) skierowanego do młodzieży NEETs. O…