Wydarzenia poprzednie

Edukacja bardziej dostępna W dniach 21 i 22 listopada br. po raz kolejny, w Parlamencie Europejskim w Brukseli spotkało się kilkudziesięciu przedstawicieli biznesu, centrów akademickich, firm badawczych oraz Europejskiego Parlamentu. Głównym celem tegorocznego Forum Nowej Edukacji była inauguracja nowego projektu "Od natury do rynku pracy - FOLM".
22 i 23 maja Centrum Innowacyjnej Edukacji świętowało sukces pierwszego regionalnego spotkania Forum Nowej Edukacji w Turynie.
Inteligentna edukacja w inteligentnych miastach i inteligentnych regionach W listopadzie 2017 r. W Brukseli kluczowi interesariusze New Education Forum (NEF): społeczność biznesowa, związki zawodowe, decydenci, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i instytucje badawcze na poziomie europejskim omawiali wskaźniki inteligentnej edukacji pochodzące z nowych modeli ekonomicznych inteligentnych miast oraz kluczową rolę szkolnictwa zawodowego.
Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży W listopadzie 2016 r.w Parlamencie Europejskim oraz Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym odbyło się NEF 2016. NEF 2016 otrzymało silne wsparcie ze strony Uniwersytetu Indiana. Został otwarte przez najważniejsze przemówienia pana Tibora Navracsics, Komisarza ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu w Komisji Europejskiej oraz Pana Jerzego Buzka, przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji i posła do Parlamentu Europejskiego.