Filter by category:

Metodologia:

Subcategories: 0
Categoría: Metodologia
Tamaño de archivo: File Size 249 B

Pełny raport można pobrać bezpłatnie wchodząc w link, umieszczony poniżej: Hildmann, J. (2022). Systematyczny przegląd literatury na temat Outdoor Learningu dla kształcenia i szkolenia

...

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.