Filter by category:

Edukacja w Plenerze na żywo!:

Subcategories: 0
Categoría: Edukacja w Plenerze na żywo!
File Size 402.32 KB

NEF Bruksela Styczeń 2022 Prezentacja projektu NEF+ – Pobierz tutaj Utworzenie międzynarodowej sieci cyfrowej dla Outdoor Learningu w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (VET)

Categoría: Edukacja w Plenerze na żywo!
File Size 2.12 MB

NEF Bruksela Styczeń 2022 - Prezentacja Paz Díaz Nieto. Wyzwanie na przyszłość – Pobierz tutaj Jak zwiększyć realizację Outdoor Learningu?

Categoría: Edukacja w Plenerze na żywo!
File Size 2.63 MB

NEF Bruksela Styczeń 2022 - Prezentacja Jule Hildmann (PhD) – Pobierz tutaj wybrane wyniki i badania projektu FOLM "Od natury do rynku pracy”.

Categoría: Edukacja w Plenerze na żywo!
Categoría: Edukacja w Plenerze na żywo!

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.