Detalles de la descarga:

New Education Forum Bruksela 2022 - Historia sukcesu: Edukacja w Plenerze jako skuteczny sposób na aktywizację młodzieży, częś New Education Forum Bruksela 2022 - Historia sukcesu: Edukacja w Plenerze jako skuteczny sposób na aktywizację młodzieży, część II

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.