Detalles de la descarga:

New Education Forum Warszawa 2022 – Opening “Wzmacnianie szkolnictwa zawodowego w kontekście kryzys New Education Forum Warszawa 2022 – Opening “Wzmacnianie szkolnictwa zawodowego w kontekście kryzysu”

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.