Detalles de la descarga:

Dobra praktyka Outdoor Learning: na podstawie projektu FOLM, c Dobra praktyka Outdoor Learning: na podstawie projektu FOLM, cz. I HOT

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.