Detalles de la descarga:

NEF Bruksela Styczeń 2022 - Prezentacja Paz Díaz N NEF Bruksela Styczeń 2022 - Prezentacja Paz Díaz Nieto HOT

NEF Bruksela Styczeń 2022 - Prezentacja Paz Díaz Nieto. Wyzwanie na przyszłość – Pobierz tutaj Jak zwiększyć realizację Outdoor Learningu?

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.