Detalles de la descarga:

NEF Bruksela Styczeń 2022 Prezentacja projektu NEF Bruksela Styczeń 2022 Prezentacja projektu NEF+ HOT

NEF Bruksela Styczeń 2022 Prezentacja projektu NEF+ – Pobierz tutaj Utworzenie międzynarodowej sieci cyfrowej dla Outdoor Learningu w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (VET)

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.